شرکت ایستا پی پالار

شرکت ایستا پی پالار(سهامی خاص) با عملکردی متفاوت و نگاهی علمی با هدف طرح و اجرای اصولی و با کیفیت پروژه های ساختمان تاسیس گردید.از آنجایی که

اجرای پروژه های ساختمانی و اخذ مجوزها و آگاهی از قوانین و ضوابط شهرداری امری دشوار و گیج کننده میباشد، ما با داشتن تیمی متخصص خیال شما را درتمامی

مراحل از طراحی نقشه ها واخذ جواز تا ساخت بنا و اخذ پایانکاردر قالب انواع قراردادهای قانونی و به صورت بیواسطه راحت میکنیم.

پروژه های اخیر