گروه مهندسين ايستاپي در سال 1386 به منظور انجام پروژه هاي ساختماني و آپارتمانسازي شكل گرفت و در طي سال هاي 1386 تا 1392 پروژه هاي متعددي را به صورت حقیقی به انجام رسانيد . پس از گذشت سالها و كسب تجربیات فراوان در صنعت ساختمان کشور در سال 1392 به منظور اخذ مجوز سازنده حقوقی از وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نطام مهندسی ساختمان استان تهران در راستاي اجراي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مبنی بر مدیریت و اجرای ساختمانها توسط مجریان ذیصلاح اقدام به تأسيس شركت «ايستا پي پالار» (سهامي خاص) نمودند. در راستاي توضيح چگونگي عملكرد شركت مهندسي ايستاپي پالار لازم به ذكر است با توجه به نحوه ساختمان سازي در ايران كه عمدتا توسط معماران تجربي بدون پروانه اشتغال (كم‌سواد يا بي سواد در زمينه مهندسي ساختمان) و در مغايرت با بندهاي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مبني بر الزام اجراي ساختمان توسط مجریان ذیصلاح انجام مي گيرد، که ریسکهای مالی و فنی و قانونی بسیار برای مالکان ،صاحبکاران و کارفرمایان در حین اجرای پروژه و یا بعد از آن بهمراه دارد. فلذا اين شركت با رعايت موازين اخلاقي و حرفه اي و اصول مهندسي اقدام به عقد قرارداد جهت مدیریت و اجراي قانونی پروژه هاي در دست مي نمايد.