-شركت مهندسي ايستاپي پالار با توانايي در زمينه محاسبات و اجراي ساختمان با كادري متشكل از مهندسان مجرب داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه مهندسي راه و ساختمان و گروههاي اجرايي متعدد و تجهيزات مناسب اقدام به ايجاد سازه هايي اصولي ، با كيفيت و ايمن مطابق با آئين نامه هاي ايران مي نمايد. همچنين اين شركت به منظور جلوگيري از ايجاد شبهات و سوء برداشت در کليه قراردادهای خويش (اعم از ‍پيمان مديريت،مشارکت درساخت و…) خود را ملزم به شفاف سازي و عقد قرارداد‌هاي دقيق و قانوني و به تبع آن پايبندي به آن مفاد مي نمايد.