شركت مهندسي ساختمان ايستاپي پالار با توانايي در زمينه اخذ جواز ساخت ، تهیه و طراحی نقشه های معماری و سازه (محاسبات) و همچنین وتهیه و طراحی نقشه های مکانیکال و الکتریکال ،تهیه ی نقشه های ازبیلت و شناسنامه فنی و  همچنین مدیریت واجراي ساختمان در قالب قراردادهای مدیریت فنی و اجرایی، پیمان مدیریت ، پیمانکاری با مصالح و دستمزد و مشارکت در ساخت با كادري متشكل از مهندسان مجرب داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي  و گروههاي اجرايي متعدد و تجهيزات مناسب جهت طراحی و اجرای با كيفيت و ايمن ساختمان مطابق با آئين نامه هاي جاری، از سال 1392 در صنعت ساختمان کشور فعالیت مي نمايد. همچنين اين شركت به منظور جلوگيري از ايجاد شبهات و سوء برداشت در کليه قراردادهای خويش خود را ملزم به شفاف سازي و عقد قرارداد‌هاي دقيق و قانوني و به تبع آن پايبندي به آن مفاد مي نمايد.