پروژه های انجام شده توسط شرکت ایستا پی پالار :

• پروژه مجموعه ورزشی توحید شهرداری در منطقه 6 تهران
• پروژه نما و استخر و محوطه سازی یک ویلا در منطقه 2 تهران
• پروژه ساختمانی میدان 74 در منطقه 8 تهران
• پروژه ساختمانی میدان 18 در منطقه 8 تهران
• پروژه ساختمانی خیابان مدنی در منطقه 8 تهران
• پروژه ساختمانی خیابان جواد کارگر در خیابان شریعتی در منطقه 7 تهران
• پروژه ساختمانی خیابان بهار در منطقه 4 تهران
• پروژه ساختمانی سبلان در منطقه 8 تهران
• پروژه ساختمانی حکیمیه در منطقه 4 تهران
• پروژه ساختمانی خیابان غیاثی پور در منطقه 8 تهران
• پروژه ساختمانی خیابان سهیلیان خیابان 86 در منطقه 8 تهران
• پروژه ساختمانی وحیدیه خیابان دماوند در منطقه 8 تهران

.
.

و بسیاری پروژه های دیگر…